Magnetron at 200% power! Crazy!

YouTube Description:

http://danyk.wz.cz/magn4_en.html
Magnetron with nominal output power 700W (input 1kW) running at 1400W output (2kW input), it a 200% power. 100Hz ripple - enjoy the 100Hz sound. Supply is made of two MOTs and two MO capacitors 1uF. Magnetron lights up a fluorescent tube and forms a powerful plasma flame. Never try this crazy experiment at home - lethal dangerous! It can cause severe burns, permanent eye damage, deadly high voltage shock, fire, property damage, EMI interference, an so on.

http://danyk.wz.cz/magn4.html
Magnetron se jmenovitým výkonem 700W (příkon 1kW) pracující při výkonu 1400W (příkon 2kW), tedy 200%. Zvlnění 100Hz - je slyšet 100Hz rušivý zvuk. Napájení dvěma MOTy a dvěma kondenzátory z mikrovlnky 1uF. Magnetron rozsvěcí zářivku a vytváří výkonný plazmový plamen. Toto v žádném případě nezkoušejte - smrtelné nebezpečí! Hrozí těžké popáleniny, nevratné poškození zraku, smrtelný úraz vysokým napětím, požár, poškození majetku, elektromagnetické rušení, a pod.

Load Comments...

Send this Article to a FriendSeparate multiple emails with a comma (,); limit 5 recipients


Your email has been sent successfully!

Manage this Video in Your Playlists
notify when someone comments
X

This website uses cookies.

This website uses cookies to improve user experience. By using this website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

I agree
  
Learn More